Heliport Groen

Heliport groen: Van Stenige Binnenplaats naar Groene Oase

De bewoners rondom het stenige binnenterrein van Heliport hadden een groene droom: stenen eruit, meer groen en bloeiende vaste planten erin! Door zelf de handen uit de mouwen te steken en een bewonersinitiatief aan te vragen (zie fotogalerij onder deze tekst), werd een eerste deel van die droom gerealiseerd. Een vierkante bak transformeerde in een groter plantsoen met een organische vorm en een grindpaadje. De bewoners zorgden zelf voor diverse beplanting en het beheer. De start van de 500 m2 stenen die hier plaats hebben gemaakt voor groen.

Onder de vlag van Tussentuin heb ik hier drie jaar gewerkt als architect en projectleider. Een strategische zet was het betrekken van een leegstaande kantoorunit als projectloket op locatie. De sleutel hiervan deelden we met een aantal betrokken bewoners, waarmee we afspraken maakten over het gebruik.

De grote betrokkenheid van de bewoners viel op, en de gemeente zag kansen voor het aanpakken van het speeltuintje. Tegelijkertijd voerden wij een studie uit voor het Rotterdams Weerwoord om te onderzoeken of de daken konden worden afgekoppeld van het regenwater. De timing bleek gunstig, omdat ook het riool op de planning stond om aangepakt te worden. Planningen en budgetten werden samengevoegd, wat resulteerde in een samenwerking tussen de gemeente, bewoners, het hoogheemraadschap en Tussentuin. We hebben intensief samengewerkt aan de transformatie van het gehele plein. Wij begeleidden de participatie, brachten de partijen samen en ontwikkelden het ontwerp, waarbij de input van bewoners heel serieus werd genomen.

De speeltuin kreeg een totale make-over, waarbij wensen van buurtkinderen en ouders zijn meegenomen en passend binnen de kaders van de gemeente. Stadsbeheer was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beplantingsplan en voert hiervan ook het beheer uit. Een deel van het plantsoen wordt onderhouden door de bewoners zelf. Ook is er een wormenhotel en een regenton geplaatst, en hebben de bewoners de ruimte voor het projectloket overgenomen als ontmoetingsplek.

Fien Dekker van Rain(a)Way was verantwoordelijk voor het regenwaterontwerp. Het regenwater van de omringende bebouwing wordt via het stratenontwerp afgevoerd naar de watertrap richting de verdiepte speeltuin. Daar wordt het water opgevangen in een put die het water afvoert naar het omringende oppervlaktewater. Voor het hele project spraken de bewoners al maandelijks af om afval te prikken, plantenbakken te onderhouden en activiteiten te organiseren. De transformatie en de betrokkenheid van alle partijen hebben bewezen dat het mogelijk is om een stenige openbare plek samen aan te pakken en dat bewoners daarin een initiërende rol kunnen vervullen. De gemeente was zeer behulpzaam en faciliterend opgesteld. Al met al een prachtig voorbeeld van hoe klimaatadaptatie mogelijk wordt gemaakt.

Buro Lina / Tussentuin werkte hiervoor samen met:
Bewoners
Fien Dekker
Daniel Opbroek
Water Sensitive
Gemeente Rotterdam

Foto’s eindresultaat: Arnoud Verhey
Foto’s proces: Fleur Beerthuis