In De Roos

‘In de roos’ Bloemhof

Het bouwblok in Bloemhof heet ‘In de roos’, maar op het binnenterrein was geen bloem te bekennen. Het grote, kale grasveld met een schommel en een wipkip kon wel een upgrade gebruiken. De bewoners hadden dit zelf aangegeven, als reactie op een tevredenheids-onderzoek van Woonstad. Er wonen veel gezinnen met kinderen, zowel kopers als huurders. Omdat het binnenterrein zelf niet uitnodigt tot spelen, spelen veel kinderen op de galerij. Dit tot grote ergernis van veel bewoners. Voor voetballen was het grasveld uitermate geschikt, maar dat bracht teveel overlast. Er zijn voldoende voetbalplekken in de wijk. Tijd om de handen ineen te slaan en samen een nieuw plan te maken.

Proces

Woonstad vroeg Stichting Tussentuin om het gesprek hierover met bewoners aan te gaan. Buro Lina is samen met Kim Zwart langs alle deuren gegaan om te horen wat er speelt en om mensen uit te nodigen voor een kennismakingsworkshop. Tijdens deze eerste workshop hebben we mensen gevraagd om mee te denken en ons input te geven voor het ontwerp. Ook hadden we inspiratiebeelden mee, om in beeld te brengen wat er mogelijk is. Met de input van bewoners en kinderen is een ontwerp gemaakt waarbij kinderen worden uitgenodigd om te spelen en waar men kan zitten en genieten van bloeiende beplanting. De bewoners hechten veel waarde aan overzicht, diverse speelelementen en een zitplek met overkapping. Ze gaven ook aan niet geïnteresseerd te zijn in het zelf onderhouden van beplanting.

In de tweede sessie konden bewoners reageren op het schetsontwerp. De meeste bewoners waren erg enthousiast over het resultaat. Maar er was ook discussie: in het ontwerp was een kleine voetbalkooi opgenomen, omdat kinderen hier unaniem om hadden gevraagd. Bewoners waren bang voor teveel overlast en niemand wilde deze kooi voor haar deur. Na veel discussie heeft deze voetbalkooi plaats gemaakt voor méér natuurlijke speelelementen. Het definitieve ontwerp werd in de derde sessie gepresenteerd. Uiteindelijk is ook hier nog een laatste wijziging in aangebracht. Bewoners wilden erg graag onder een overkapping kunnen zitten. Dit is gemaakt in de vorm van een pergola met bloeiende klimplanten.

Realisatie

Inmiddels is het ontwerp gerealiseerd. Er is veel groen toegevoegd, zoals: fruitbomen, natuurlijke hagen, bakken met onderhoudsarme bloeiende beplanting, een wilgentunnel en vlinderstruiken. Alle gebouwde elementen zijn gemaakt van duurzaam hout of van boomstammen: picknickbanken, plantenbakken, de pergola, een boomstambank, stappaaltjes, een klimboom en een speelhuisje. De halfverharde rondloop verbind alle plekken; hier kan worden gewandeld en gefietst.

Het totale traject heeft een half jaar geduurd. In het voorjaar de bewonerssessies, in de zomer de uitwerking en afspraken met de hovenier en in het najaar de realisatie. In het voorjaar van 2017 wordt de tuin officieel geopend.

Betrokkenen

Kim Zwart (groenontwerp en participatie)

Binder (hovenier)